Tüketiciler İçin Gelir seviyesi 60/c-1 İfadesinin Açıklamalı Tanımı

Tüketiciler İçin Gelir seviyesi 60/c-1 İfadesinin Açıklamalı Tanımı
4 Ekim 2017 tarihinde eklendi, 192 kez okundu.

Gelir seviyesi 60/c-1 Nedir?

Genel Sağlık Sigortası Tanımı ve gelir testi ve gelir seviyesi 60/c-1 ifadesi neyi ifade etmektedir? 2017 yılında genel sağlık sigorta primlerine indirim geldi mi?

Genel sağlık sigortası kavramı; kişilerin öncelikle sağlık ve sıhhatlerinin korunmasını ve sağlık riskleri ile karşılaşmaları durumunda oluşan sağlık harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir.

Sigorta reformundan önce sosyal güvenlik kurumları farklı olduğu gibi sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kurumlarının verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekteydiler. Her kişinin sağlık hizmetlerine ve olanaklarına eşit şekilde erişme imkânı bulunmamaktaydı. Genel sağlık sigortası reformu ile kişilerin ekonomik ve sosyal gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık tehlikelerine karşı, toplumun bütün üyelerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir olanaklar ve etkin bir şekilde yararlanması sağlanması hedeflenmiştir. Genel sigortası reformu kanunundan önce ülkemizde bazı kesimler ve taraflar sağlık hizmetlerinden yararlanma ve faydalanma yönünden sosyal haklardan yoksun bırakılmışlardır. Öte yandan, çeşitli sosyal güvenlik kurumlarınca üyelerine ve fertlerine çeşitli miktar ve nitelikte sağlık sigortası ve sosyal hak yardımları yapılmaktadır ve bu yardımlar arasında norm birliği ve eşitliği bulunmamakta idi. Genel sağlık sigortası bu kanunu ile ölçü ve standart birliği sağlayacak şekilde yeniden düzenlemiştir. Ülkemizde dağınık yapıda olan ve yararlanma ve faydalanma koşulları birbirinden oldukça farklıdır, ve erişimi tüm nüfusa yaygınlaşmamış ve dağılmış bulunan sağlık hizmetlerinde yaşanmış olan sorunlar uzun seneler tartışılmış, çözümü için de farklı ve değişik tarihler arasında yasal düzenlemeler yapılmıştır. Tüm bu gayretlere rağmen tüm nüfus sıhhat yani sağlık güvencesi yönünden koruma altına alınamamış olup, reform ile tüm nüfus kapsam altına alınmıştır. Ayrıca yeni çıkan düzenlemeyle herkesin primi 53 TL olarak belirlenmiş olup gelir seviyesi 60/c-1 olarak belirlenmiş olanlar bu primden muaf tutulmuştur.

gelir seviyesi 60/c-1

Genel Sağlık Sigortası Kavramı Hangi Tarihten İtibaren Zorunlu Hale Geldi ve Kimler Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Değerlendirildi?

Zorunlu olarak her insanın genel sağlık sigortası kapsamına alınması 1.1.2012 tarihinde ilk adım atmıştır. Kapsam dışı olarak adlandırılan diğer banka sandıkları mensupları ve üyeleri, hükümlü tutuklular, yurt dışından sağlık hizmeti alma ve yararlanma hakkı olanlar dediğimiz kesim hariç tutulmuş olmak üzere Türkiye’de ikamet eden bütün fertler genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Sigortalı çalışanlar, kendi nam ve hesabına çalışanlar, devlet memuru olanlar, isteğe bağlı sigortalı olan, Kurumdan aylık ve gelir hak edenler, 65 yaş aylığı alan, şeref aylığı alan, yetişmen avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan hepimiz genel sağlık sigortası kapsamında bulunmaktadır. Bu kişilerin ve fertlerin yanı sıra, herhangi bir kapsamda olmayan kişiler ya da sigortalının bakmakla yükümlü olduğu birey kapsamında olmayan kısaca işsiz, Kurumdan gelir yahut aylık almayan kişiler ya da bakmakla yükümlü olunan veya olmayan kişilerde genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Bu kişiler müessese yani kurum tarafından otomatik olarak sistem üzerinden bulunmakta ve genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmektedir. Gelir seviyesi 60/c-1 gibi kodlarla değerlendirilip ona göre prim ödeme söz konusu hale gelmiştir.

Gelir Testi Yaptırma İşlemi Nedir, Kimler Bu İşlemi Yaptırmaktadır? Gelir Testi İşlemlerine İlişkin Değişiklik Veya Farklılık Var Mı?

Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan yurttaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; eğer ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlemler grubu gelir testi işlemidir. Bu kapsamdaki yurttaşlarımız genel sağlık sigortalısı oldukları tarihten itibaren ikametlerinin bulunmuş olduğu yerdeki toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek belirlenen formatlarda gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. 6824 sayılı torba yasada belirlenen kanuna göre önce gelir testi yaptırmak bu kapsamdaki yurttaşlarımız için mutlak zorunluluk idi, primi devlet tarafından karşılanan grup ile beraber 4 düzey vardı ve yurttaşlarımızın bu 4 seviyeden hangisi içerisinde bulunduğunun mutlak tespiti gerekiyordu, poşet yasa sonrası mutlak zorunluluk kalkmaktadır. Bu kapsamdaki fertlerin gelirinin çok düşük olduğunu düşünüyorlar ise bu durumda kendilerine gönderilen tebliğden tarihinden itibaren bir ay içerisinde, gelir testine müracaat etmeleri gerekmektedir. Gelir seviyesi 60/c-1 olanlar eski sitemde yeşil kartlı sayılıp prim ödememektedir.

Gelir Testi Yaptırmak İçin Bir Zaman ya da Süre Var Mı?

Herhangi bir sosyal güvencesi olmaması sebebiyle Genel sağlık sigortası kapsamında re’sen tescil yani kayıt ettiğimiz kişilere durumlarını belirten bir tebligat içinde belge gönderilmektedir. Gelirinin aynı hanede yaşayan aile içinde birey başına düşen meblağı asgari ücretin 1/3’ünün altında olduğunu düşünenler bu bildiriden itibaren 1 ay içinde gelir testi için yerleşim yerinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kısaca SYDV’ye müracaat etmeleri gerekmektedir. Yapılan araştırma sonucunda gelir seviyesi 60/c-1 olanlar primi devlet tarafından karşılanmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Getirilen Öncekinden Farklı Yenilikler Nelerdir?

Gençlerimiz için mezuniyet tarihinden itibaren belli yaş ve süre sınırı olmaksızın sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanma ve yararlanma imkânı getirilmiş olup, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanununda ve bu konuyu ilgilendiren diğer kanunlarda değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve yasa ile 10.2.2016 tarihinden itibaren Lise mezunu gençlerimize 20 yaşına kadar, üniversite mezunu gençlerimize yirmi beş yaşına kadar anne ya da babasından iki yıl süresince bakmakla yükümlü olarak, anne ya da babasından yararlanamıyor ise gelir testi yapmış oldurmaksızın gelir seviyesi 60/c-1 dediğimiz primi devlet tarafından karşılanmak üzere genel sağlık sigortalısı olmaları sağlanmıştır.

Kısmi süreli çalışanlarla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz; 1.1.2012 tarihinden itibaren 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli, part time veya çağrı üzerine çalışan kişiler ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışanlar için, eksik günlerine ilişik genel sağlık sigortası yani GSS primlerini otuz güne tamamlamaları zorunlu tutulmaktaydı. Meydana getirilen yeni yasa düzenlemesi ile 1.10.2016 zamanı itibariyle; 20 günden az çalışmak şartıyla; kısmi zamanlı, part time çalışanlar ile Ek-9 dediğimiz ev hizmetlerinde bir veya birden fazla kişi veya işveren tarafından çalıştırılan kişiler ve çalışma gün sayısı on gün ve daha fazla çalışacak olanların yani “7- Puantaj” noksan gün seçeneği ile SGK ya bildirilen kişiler de bu zorunluluk kapsamına dâhil edildi. Bununla birlikte bu kişiler ve fertler için bir kolaylık sağlandı; eğer bu kişiler doğrusu tam çalışmayanlar, Ek-9 dediğimiz ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek birey tarafınca çalıştırılan ve çalışma gün sayısı 10 gün ve daha çok çalışanlar olup, “7- Puantaj” noksan gün seçeneği ile sgk ya bildirilenler eğer sigortalının bakmakla yükümlü olduğu birey statüsünde iseler bu zorunluluktan muaf tutulmuş oldular.

Gelir Seviyesi 60/C-1 Olanlar Neye Göre Tanımlanmaktadır?

Eski sitemde yeşil kartlı olarak kayıtlı olan gelir ve giderleri hesaplandıktan sonra aile içi kişi başı gelir asgari ücretin 4/1 ise bu tür kişiler Gelir seviyesi 60/c-1 statüsünde değerlendirilip primi devlet tarafından ödenir.

 

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git