Tarım Kredi Kooperatifi Borç Sorgulama Yapılandırma

Tarım Kredi Kooperatifi Borç Sorgulama Yapılandırma
1 Kasım 2017 tarihinde eklendi, 635 kez okundu.

Tarım Kredi Kooperatifi Borç Sorgulama

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. ve de Tarım Kredi Kooperatifleri tarafınca kullandırılmakta olan ve 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle takipli olan hesaplarda izlenmekte olan tarımsal olarak kredi alacak olanlar, kanunun yürürlüğe girmiş olduğu tarihi izlemekte olan üçüncü ayın son dönemine kadar banka ya da kooperatife başvurularda bulunulması koşuluyla aşağıda belirtilmiş olan kapsam ve de şartlar halinde yapılandırılmaktadır. Yapılandırma işlemine esas olan tutar; yapılandırma işlemine konu olan kredi borcunun vadelerini takip etmekte olan tarih itibariyle yapılandırma olan tarihe kadar senelik %11 oranında belirtilmektedir. Basit olan usulde yürütülecek olan faiz uygulanması suretiyle hesaplanmaktadır. Yapılandırma işlemine konu olan kredi borcunun vadelerini takip etmekte olan tarihten itibaren yapılandırma işlem tarihine kadar olan senelik %5 oranında olan basit usul şeklinde yürütülecek olan faiz borçlu olan kişi tarafından ödenmektedir. Yapılandırma işlemine esas olan tutarın; defaten olan şekilde ödenmesi ya da taksitlendirilmesi durumunda ilk taksitleri, 2017 senesinin Ekim ayının sonuna kadar olmaktadır. Peşini izlemekte olan taksitlerin 2018 senesinin Ekim ayı olarak başlamak üzere her sene tekabül etmekte olduğu aylarda da toplam beş adet eşit olacak taksit şeklinde ödenmektedir. Yapılandırma işlemi taksitlerine, senelik %11 oranında olarak basit şekildeki usulde yürütülecek olan taksitlendirme işlemi faizi uygulanmaktadır. Fakat (a) bendindeki hükümlere göre hesaplanmakta olan yapılandırma işlemine esas olan tutarın defaten ödenmesi durumunda taksitlendirme işlemi faizi uygulanmamaktadır. Yasanın yürürlüğe girmiş olduğu tarihten önce olan takip hesaplarının izlenip izlenmediğine bakılmadan borçları yapılandırılmış olan ve bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarih itibariyle ödeme işlemleri devam etmekte olan borçlu kişilerin talep etmeleri durumunda bu maddenin taksitlendirme işlemine ilişkin olan hükümlerinden kalmış olan borç tutarları esas alınmakta ve ona göre yararlandırılmaktadır. Yasadan faydalanabilmesi adına dava açılmaması ya da açılmış olunan davalardan vazgeçilmesi şart olarak sunulmaktadır. Bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten önce dava hususu edilmiş ya da icra takibi olarak başlatılmış olan alacaklar adına takip işlemlerindeki başvuru sürelerinin son zamanına kadar bekletilmektedir. Borçlu olan kişinin tarafınca madde hükümlerinden yararlanılmak üzere başvurma işlemi ve madde hükümlerine göre yapılandırma işlemi tutarlarının ilk taksitinin ödeme süreci içinde defaten ya da taksitli olarak ödeme alternatifi tercih edilmekte ise ilk olan taksit miktarının ödenmesi durumunda banka ya da kooperatif tarafınca dava ya da icra takipleri durdurulmaktadır. Bu durumda yargılama ve de icra takip giderleri, vekâlet ücretlerinin 2017 senesinin Ekim ayındaki son dönemine kadar olan dönemde ödenmesi şarttır. Yasanın hükümlerine göre yapılandırılmış olan alacaklı olan kişilerin taksitlerinden her hangi bir tanesinin vade döneminde ödenmemesi durumunda ödenmemiş olan miktarın taksitli ödeme sürecinin son gününü takip etmekte olan 90 gün içerisinde ilgili olan taksitlendirme faiziyle birlikte ödenmesinin koşuluyla madde hükümleri yararlanılmaktadır. Ödeme işlemlerinin belirtilmiş olan süre içerisinde de ödenmemesi durumunda yeniden yapılacak olan yapılandırma işlemi iptal edilmekte ve Banka ya da Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatı gereğince borcun bütünü muaccel hâle getirilmektedir.

Bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarih öncesinde madde bağlamında yer almakta olan alacaklar adına temerrüde düşmüş olduğu tarih sonrası yapılmış olan ödemeler, yapılandırma işlemine esas miktarın hesabında dikkate alınmaktadır. Fakat borçlu olan kişinin lehine olarak fark çıkması durumunda her hangi bir iade işlemi yapılmamaktadır. Bu madde hükümlerince yapılandırma ve de taksitlendirme işlemleri nedeniyle oluşmakta olan gelir kayıpları, borçlu olan kişinin ödemesini yapmış olduğu tarihi takip etmekte ya da yapılmış olan talep üstüne Hazine Müsteşarlığı tarafınca Banka ya da ilgili olan kooperatife aktarılması şartıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği kurumuna, Hazine Müsteşarlığı bütçesi içerisinde yer almakta olan ilgili harcama tertipleri tarafından gider kaydedilerek ödenmektedir. Yapılandırma işlemine esas olan tutarın borçlu olan kişi tarafınca defaten ödenmesi durumunda bu hükmün (a) bendinde hesaplanmakta olan tutarın bütünü Hazine Müsteşarlığı tarafından Banka ya da ilgili olan kooperatife aktarılması kaydıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği kurumuna defaten ödenmektedir. Yapılandırma işlemine esas olan tutarın taksitlendirilmesi durumunda ise bu hükmün (a) bendinde hesaplanmakta olan miktar da yapılandırma işlemine esas olan tutara uygulanmakta olan koşullar doğrultusunda taksitlendirilmektedir. Bu hükmün yedinci fıkrasında yer almakta olan usulleri uyarınca Hazine Müsteşarlığı kurumundan talep edilmektedir. Bu bağlamda taksitlendirilmiş olan miktarlara talep tarihi öncesindeki son olan on iki aylık zamana ilişkin olan TL cinsinden sabit getirili olarak iç borçlanma olayının ağırlıklı olan ortalama senelik bileşik olan maliyetinin oranında taksitlendirme işlemi faizi uygulanmaktadır. Bu hüküm uyarınca yapılacak olan ödemeler içerisinde vade süresinin geçmesi ve de 90 günlük olan ödeme süresi içinde olan ödemenin yapılması halinde günlük olan bazda basit olan usulde yürütülecek olan taksitlendirme işlemi faizi hesaplanmaktadır. Söz konusu olan faizin hesaplanması işleminde bu hükümde belirtilmekte olan taksitlendirme işlemi faiz oranı kullanılmaktadır. Hüküm içerisinde belirtilmiş olan bir şekilde borcun muaccel duruma gelmesinde ödenmiş olan gelir kayıpları Hazine Müsteşarlığı kurumuna iade edilmektedir.

tarım kredi kooperatifi borç sorgulama

Kredi Borcunun Sorgulanması

Tarım kredisi almış olan çiftçi kesimin aynı zaman içerisinde kooperatife olan üyelikleri devam etmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifi kurumunun internet sitesi üstünden kişinin TC kimlik numarası ve de şifresi ile birlikte yapacağı işlemler son dönemlerde yapmış olduğu bütün ürünlerin fiyatları ve almış oldukları kredilerin güncel olan borç durumları görülebilmektedir. Kurumun resmi web sitesi üzerinden yapılan bu işlemler sayesinde kişi borcunun ödeme tarihlerini görerek ödeme tarihini geçirmeden ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git