Tarım Bakanlığı Destekleme Ödemelerini Açıkladı

Tarım Bakanlığı Destekleme Ödemelerini Açıkladı
31 Ekim 2017 tarihinde eklendi, 645 kez okundu.

Tarım Bakanlığı Destekleme Ödemeleri

Tarım bakanlığı destekleme ödemeleri için çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçiler dekar için 11 lira mazot ve gübre destek ödemesi alacaktır. Organik Tarım Bilgi Sistemi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili sistemleri içerisine kayıtlı olarak organik arı yetiştiriciliği yapan kişiler de kovan başı 10 lira destek almaktadırlar.

Tarım Havzaları

Tarım bakanlığı destekleme ödemeleri bakanlar kurulu kararı ile belirlenmiş olan tarım havzaları 2016 üretim sezonu için üretilen ve satışı yapılmakta olan ürünlerin fark ödemesi desteği yapılacaktır. Yapılacak olan ödemeler, her bir havza için belirlenmiş ürünler ile sınırlı olacaktır. Ayrıca bu yıl, sözleşmeli yağlık ay çiçeği, kanola ve soya fasulyesi üretimi yapan çiftçilere fark ödemesi de ilave olarak kilogram başı belirlenmiş olan miktarlar da destekleme yapılacaktır.

Yeraltı suyu kullanan ve su kısıtı olduğu tespit edildiği yerlerde ki parseller de ekimi yapılan dana mısır alanı, fark ödemesi desteği kapsamında faydalanacaktır. Söz konusu alanlar da mercimek ve nohut için fark ödemesi desteği ile de yüzde 50 ilave destek ödenecektir. Patates siğili hastalığı görülen 14 il de ve güvenlik kuşağı alternatif ürün olarak kanola, soya fasulyesi ve yağlık ay çiçeği üretimi yapan üretici aldığı fark ödemesi desteği yüzde 50 ilave yapılacaktır.

Yaş çay üreticileri yapılacak fark ödemesi desteği Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmekte olan ve üretimi için izin verilen çay alanları çay işletmeleri genel müdürlüğü tarafınca düzenlenmekte olup, kontrol yapılan çay ruhsatları üzerinden yapılacaktır.

Hayvancılık Destekleri Hakkında

Tarım bakanlığı destekleme ödemeleri buzağı desteği, aşıları tamamlamak kaydı ile 4 ay ve üzeri buzağı 350 lira, soy kütüğü desteği de 500 lira olarak ödenecektir. Döl kontrolü kapsamı içerisinde testlerini tamamlamış boğa buzağılarına ilave 50 lira verilecektir. Belirli şartları taşıyan süt üreticileri bakanlığın belirleyeceği dönem ve birim fiyatı üzerinden ödeme yapılabilmesi, ayrıca ıslah amaçlı kalite standardı ilave ödemesi gerçekleştirilecektir.

Hayvan hastalığı ile mücadele çerçevesi bakanlıkça belirlenmiş olan program aşılamalar için uygulayıcı kişilere 75 kuruş ile 1,5 lira arasında değişen miktarlar da ödeme yapılacaktır. Zararlı organizmaya karşı biyolojik ve biyo teknik mücadele yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımı azaltılması amacı ile örtü altında ve açık alan da dekar başı 35 lira ile 460 lira arasında değişiklik gösteren biyolojik ve biyo teknik mücadele desteği ödemesi gerçekleştirilecektir.

tarım bakanlığı destekleme ödemeleri

Çiftçi Kayıt Edilmesi Hakkında

Çoban desteği kapsamı ile 250 küçük baş ve üzeri anaç hayvan varlığı sahip işletme için 5 bin lira ödenecektir. Damızlık koyun keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun keçi yetiştiriciliği birliğine üye, hayvan kayıt sistemi kayıtlı yetiştirici anaç hayvan başına 25 lira ile destek alacaktır. Tiftik keçisi yetiştiriciliği teşvik edilmesi için tiftik üreticileri belirli şartlar çerçevesi ile kilogram başı 22 lira ödenecektir. Ayrıca, arılı kovan ve İpek böceği yetiştiriciliği de desteklenecektir.

Tarım bakanlığı destekleme ödemeleri ile kilogram başı yapılacak olan fark ödemesi desteği için yağlık ayçiçeği 40 kuruş, kütlü pamuk 75 kuruş, soya fasulyesi 60 kuruş, kanola da 50 kuruş, mısır da 2 kuruş, zeytin yağında 80 kuruş ve süs bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler için de 100 lira destekleme ödemesi yapılacak. Bu yıl dağıtım sisteminde ki kayıpların azaltılmasına dair tedbirler yönetmeliği ile belirtilen yüksek kayıp içeren elektrik dağıtım şirketleri kapsamı ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ ta tarımsal amaçlı sulama da kullanılmakta olan elektrik için fark ödeme desteklerine konu ürünler de çiftçi alacağı bitkisel üretim konu destek ödemeleri ödeme zamanı içerisinde bloke konularak ve çiftçinin onayı ile dağıtım şirketine aktarımı yapılacaktır. Kalan kısım ise çiftçiye geri ödenecektir.

Yem Bitkisi Desteği Sağlanması

Tarım bakanlığı destekleme ödemeleri için çiftçi kayıt sistemine kayıtlı arazi üzerinde kaba yem üretimi amacı ile yem bitkileri ekimi yapan üretici, yapay çayır mera için üretim yapılan ilk yıl, çok yıllık yem bitkileri, yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süre ile, tek yıllık yem bitkileri ekilişleri de ise üretim yapılan yıl için belirlenmiş olan destekleme birim fiyatı üzerinden dekar başı destek verilecektir.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünü kayıt sistemi ile kayıtlı olmak şartı ile kilogram başı üreticiye olmak üzere destekleme ödemesi yapılacaktır. Ürettiği çiğ sütü üretici örgütleri aracılığıyla Et ve Süt Kurumu satan veya bu kurum ile yapılan sözleşme çerçevesi süt tozuna çevirmesi üretici, çiğ süt desteklemesi yararlandırılmaktadır. Bakanlık kayıt sistemleri kayıtlı, yurt içi doğumlu, besi süresini tamamlamış erkek sığırı, mevzuata uygun kesimhaneler de kestiren ve sözleşmeli besicilik yapan kişiler de 1 ile 300 baş arası kesim olan hayvan başına 200 lira destekleme ödemesi alabilecektir.

Tarım bakanlığı destekleme ödemeleri için balıkçı gemisi desteği, su ürünleri kaynakları koruması, sürdürülebilir işletilme ve stok üzerinde ki av baskısı azaltılması amacı ile su ürünleri ruhsat tezkeresi sahip 10 metre ve üzerinde ki balıkçı gemisi sahipleri gemilerinin avcılıktan men edilmesi karşılığında gemi boyuna göre 10 bin lira ile 35 bin lira arasında olacaktır.

Patates siğili görülen alanlar ile patates siğili için oluşturulmuş olan güvenlik kuşağında ki alanlar da, koruma önlemi olarak alternatif ürün yetiştirilme veya nadasa bırakılması durumu çiftçi kayıt sistemine kayıt olan çiftçiler, dekar başına 110 lira ile desteklenecektir. Tohumculuk sektörünün uluslar arası rekabete uygun bir şekil de gelişmesi noktasında da çiftçi kayıt sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere de belirli şartlar dahil edilerek destek verilecektir. Ayrıca, adet bazında aşılı fidanlara 1 lira ve aşısız fidanlara ise 0,5 lira destek sağlanabilecektir. Hayvan genetik kaynakları yerinde korunması ve geliştirilmesi amacı ile bakanlıkça uygulanmakta olan proje kapsamında ki yetiştirici de birim başı 40 lira 850 lira aralığında destekleme ödemesi verilecektir.

Tarım bakanlığı destekleme ödemeleri ihtiyaç duyulması halinde et ve süt kurumu genel müdürlüğü piyasa müdahale amacı ile yaptığı alım bedeli Hayvancılık Genel Müdürlüğü ödenmesi amacı ile tarımsal destekleme bütçesi ile destek verilecektir. Ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya gerçek dışı belge düzenleyenler hakkında cezai, hukuki ve idari işlem yapılabilecektir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git