Kosgeb Çiftçiye Besilik Erkek Sığır Desteklemesi Verecek

Kosgeb Çiftçiye Besilik Erkek Sığır Desteklemesi Verecek
19 Eylül 2017 tarihinde eklendi, 358 kez okundu.

Besilik Erkek Sığır Desteklemesi

Günümüzün temel besin ihtiyacı olan et ve et ürünleri devlet kontrolünde tüketiciye ulaştırılıyor. Düzenli olarak her gün binlerce büyük ve küçük baş hayvan kesiminin yapıldığı ülkemizde kesilen hayvan başına da çeşitli desteklemeler mevcut. Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı bu kapsamda sığır, dana, inek gibi büyükbaş hayvan türleri için de düzenli olarak destek veriyor. Destekler hesaplanırken yetiştirilen hayvanların sayısı baz alınıyor. Devlet, bakanlık aracılığı ile çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan yetiştiricilere her yıl besilik erkek sığır desteklemesi adı altında hibe veriyor.

Desteklemeler Hayvan Başına Ne Kadar?

Üreticilerin 1 ila 300 baş arasında kestirdikleri hayvan için hayvan başına ödenen besilik erkek sığır desteklemesi manda da dahil olmak üzere 200 TL’dir. Besilik materyal anaç sığır desteklemesi hayvan başına 350 TL’dir. Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri olan anaç sığırlar için 225TL/baş olarak ödenir. Etçi ırklarda anaç sığırlar için hayvan başına 350 TL verilir.

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave hayvan başına 70 TL ödeme yapılır. Süt kalitesinin desteklenmesi ve ıslah amaçlı proje kapsamında yapılacak analizler ile sütlerdeki içeriğinin incelenmesi maksadıyla yapılan müracaatlarda kapsama giren illerdeki yetiştiricilere her bir sığır için 50 TL verilecek. Besilik erkek sığır desteklemesi haricinde bakanlık tarafından genç çiftçilerin köye dönerek kendi projelerini hayata geçirebilmeleri için 30 bin TL’si hibe ve 100 bin TL’ye kadar olan kısmı da faizsiz olmak üzere kredi imkanı sunuluyor.

Destek Kriterleri Neler?

Kesimin yapılacağı tarihten itibaren, besi süresinin son 90 gününü desteklemeye başvuran kişinin veya eşinin işletmelerinde tamamlamış olması gerekiyor. Besilik erkek sığır desteklemesi kapsamında değerlendirilecek sığırlar (manda dahil) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Veteriner Bilgi Sistemi(TÜRKVET)’ne kayıtlı, yurtiçinde dünyaya gelmiş ve en az 1 yaşını (12 ay) tamamlamış olmalı. Başvuruda bulunan işletmelerden sözleşmeli besicilik yapanlara ayrı ve yönetmelik kapsamında bakanlıktan onay veya şartlı onay belgesi almış yada geçiş süresinden yararlanan kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgilerini Kırmızı Et Kayıt Sistemi veri tabanına kaydettiren üreticilere farklı olmak üzere bakanlık tarafından belirlenen miktarda hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

İstenen Belgeler

* Besili erkek sığır desteklemesi talebini içeren dilekçe,

* Kesimin yapıldığı/yapılacağı yerden alınacak kesim ücreti faturası yada ücretin alındığına dair para makbuzu yada hayvanın karkasının alım satımın işlemi ile ilgili fatura veya müstahsil makbuzu,

* Başvuruda bulunan işletmeye ait tescil belgesi,

* Kesim yapılacak yer için gerçekleştirilecek nakil işlemine uygun, Veteriner Sağlık Raporu ve/veya Hayvan Pasaportu

* Besicilik faaliyetini sözleşmeli olarak yürüten üreticiler için, sözleşmeye tabi hayvanlara ait kulak küpe numaralarının ekinde yazılı olduğu sözleşme örneği.

* Kesimhanelerde görevli bulunan resmi veteriner hekim tarafından veya konuya ilişkin yetkilendirilmiş başka bir veteriner hekimce onaylanmış kesim cetveli,

* Kesimi yapılan hayvanların TÜRKVET’ten düşümünün yapıldığını gösteren belge,

Şartlar Neler?

Bakanlar kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi, Konya Ovası Projesi kapsamında bulunan illerde yer alan sığır yetiştiricileri, e-ıslah veri tabanına kayıt yaptırdıkları saf sütçü ırklar ve sığırları için; kesimi yapılan besilik erkek sığırlar TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır. Yetiştiriciler, Kırmızı Et Üreticileri birliğine müracaat eder. Birliğin bulunmadığı yerlerde ise İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine yazılı olarak müracaatlar yapılır. Besili erkek sığır desteklemesi için yapılacak müracaatlarda son başvuru tarihi ise başvurunun yapıldığı yıl içerisindeki Ocak ayının son iş günü olarak belirlenmiştir.

Kimler Kapsamın Dışında?

Besili erkek sığır desteklemesi her yetiştiriciyi kapsamıyor. GAP, DAP, DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde ‘Besilik Materyal Üretim Desteği’ alan anaç sığırlar ve anaç sığır soy kütüğü ilavesi desteği hariç, hastalıklardan arî işletme desteği alan yetiştiriciler bu desteklemeden faydalanamaz. Yine bu kapsamda bulunan illerde ‘Besilik Materyal Üretim Desteği’ alan buzağılar, için de destekleme yapılmıyor.

besilik erkek sığır desteklemesi

Büyükbaş Hayvan Kredileri

Hayvan sayılarını 10 baş üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere Ziraat Bankası hayvancılık kredisi veriyor. Besilik Erkek Sığır Desteklemesi için dışında belirli ırklardaki damızlık süt sığırcılığı için hayvancılık kredisi alacak olanların halihazırda çiftlik veya damı olması gerekiyor. Hayvan kredisi alacak olanlar için TÜRKVET sistemine kayıtlı olan damızlık hayvanların damızlık belgesi olması şartı ile en fazla bir kez doğum yapan yada ilk doğumuna gebe 36 aylık üzeri olması gerekli. Mandalar için bu yaş sınırı 48 ay ve üzeri olarak belirlenmiş durumda.

Başvurular Ne Zaman?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından DAP, GAP, KOP, DOKAP kapsamında bulunan illerde Besilik Erkek Sığır Desteklemesi yanı sıra mevcut koyun ve keçi işletmelerinin inşaat ve damızlık erkek hayvanlarının temininin desteklenmesi amacıyla %50 hibe desteği sağlanmaktadır. Hibe programı 2014-2018 yılları arasında uygulanacak olup, 2017 başvuruları Nisan ayında açıldı.

Alt Limitler Neler?

Büyükbaş hayvan olarak Besilik Erkek Sığır Desteklemesi ve kombine ırk projesi kapsamında başvuruyu yapan işletmenin halihazırda en az 7 baş sığırı olmalı. Bu hayvanların yaşı da en az 8 aylık olması gerekiyor. Kilo alt limiti ise 220 kilogram ağırlığı sınır alındı. Bu şartları taşıyan hayvanlar için besicilik üzere yetiştirilmesi projesine başvuran yetiştiricilerin aynı zamanda 4 baş ve 9 aylık damızlık dişi düve yetiştiriciliği projelerini de uygulamaları gerekiyor. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi kapsamında başvuru yapacak olan genç çiftçiler için alt limit ise 40 baş olarak belirlenmiştir. Genç çiftçilerin desteklenmesi projesi başvuruları yapan ve bu koşulları taşıyan genç çiftçi desteklemeleri ödenmeye başladı.

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git