ÇKS Müracaatları Başladı

ÇKS Müracaatları Başladı
23 Ekim 2017 tarihinde eklendi, 420 kez okundu.

ÇKS

Çiftçilerin çeşitli yardım imkanlarından yararlanabilmelerini sağlamak ve devlet tarafından kayıt altına alınabilmeleri için çks (çiftçi kayıt sistemi) adı verilen bir kayıt sistemi oluşturulmuştur. Devletin tarımsal desteklemelerinden yararlanan çiftçilerin izlenebilmesine, denetlenebilmesine, rapor edilebilmesi ve sorgulanabilmesine yarayan, değerlendirmenin sağlıklı ve güvenilir olabilmesine olanak sunan çiftçi kayıt sistemi, çiftçilere ait tüm bilgilerin merkezi bir verisel tabanda birleştirilmesine olanak veren bir sistemdir.

Çiftçi Kayıt Sistemi Ne İşe Yarar?

Devletin imkan verdiği düşük faizli kredi olanaklarından ve sigorta pirim desteklerinden yararlanmak isteyen çiftçiler çks yani Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları gerekiyor. Çiftçi Kayıt Sistemi sayesinde devlet destek olanaklarından yararlanan çiftçilerin merkezi bir veri tabanda toplanmasına olanak verdiği için sağlanan destek ödemelerinin güvenilir ve sağlıklı bir şekilde denetim yapılabilmesine, takip edilebilmesine, raporlanarak sorgulanabilmesine imkan veriyor. Ayrıca çiftçilere ait tüm tarımsal faaliyet bilgilerinin bir arada bulunmasına olanak sağlıyor.

Çiftçi Kayıt Sistemine Ne Şekilde Kayıt Olunur?

Çiftçilerin devlet destek olanaklarından yararlanabilmeleri için çks belgesine sahip olmaları zorunluluğu vardır. Çiftçilerin bu belgeye sahip olmaları bir nüfus cüzdanını taşıma zorunluluğu kadar gerekli ve önemlidir. Çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt işlemleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Çiftçi Kayıt Sistemine yapılacak ilk kayıt işlemleri üç farklı türde yapılıyor. Birincisi arazi sahiplerinin yaptığı çksmüracaatları, ikincisi mevcut arazinin birinci dereceden akrabalarına ait olanların yaptığı müracaatlar, üçüncüsü de kiralanmış araziler için yapılan müracaatlar için kayılan kayıtlardır.

Çiftçi Kayıt Sistemine yapılacak ilk başvurularda çiftçilerin ilk olarak kimlik bilgilerinin beyan edileceği talep edilen evrakların doldurulması gerekiyor. Arazi tapularının bir fotokopisi çekilerek Tapu sicil Müdürlüğü tarafından aslına uygundur ibaresini içeren bir kaşenin bastırılması gerekiyor. Tapu sicil Müdürlüğü kaşe işleminden sonra çiftçilerin C formuna ekim işlerinin sağlandığı arazinin tapu bilgileri ve o yıl için ekilen ürünlerin isimlerini yazması gerekiyor. Çiftçiler doldurdukları bu formu ekimi sağlanan arazilerin yer aldığı mahallenin ya da köyün muhtar ve azalarına onaylatması gerekir. Şayet çiftçinin ekim sağladığı araziler farklı ilçelerde ise; çiftçinin ikamet ettiği yerde arazisinin olması durumunda başvurular Tarım İlçe Müdürlüklerine, değil ise arazi nerede ise o yere ait Tarım İlçe Müdürlüğüne, çiftçinin ekim sağladığı arazi merkez ilçede yer alıyor ise Tarım İl Müdürlüğüne başvuruda bulunarak çks kaydı yaptırması gerekiyor.

cks

Hicar Eken Çiftçileri İçin Çiftçi Kayıt Sistemi Müracaatları

Çiftçinin ekim işlemini sağladığı arazi kendisinden başka bir gerçek kişi ya da tüzel kişinin ise, çiftçinin gerçek arazi sahibi ile sözleşme yapması zorunluluğu vardır. Çiftçilerin başka kişilerden kiralamış olduğu arazilerin toplamı 100 dekardan az ise muhtardan, daha fazla ise noterden onaylı bir kira sözleşmesinin düzenlenmesi gerekiyor. Çiftçinin kiralamış olduğu arazi şayet bir hazine malı ise Defterdarlık ya da Mal Müdürlüğünden ekim sağlanacak arazinin kiralandığına dair bir kira sözleşmesinin düzenlenmesi şarttır. Şayet tarım arazi vakıflara ait bir mülkiyet ise bu durumda kira sözleşmesinin ilgili vakıflar ile yapılması ve onaylı bir tapu örneğinin beyan edilmesi gerekiyor. Söz konusu arazinin köy tüzel kişiliğine ait olması durumunda muhtardan ve en az iki azadan onaylanmış köy senedi ve arazinin köye ait olduğunu gösteren onaylı tapu örneğinin ibraz edilme zorunluluğu vardır.

İlgili tapuların fotokopileri çekilerek Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından ”aslına uygundur” ibaresi içeren kaşenin bastırılması gerekiyor. Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından basılan kaşeden sonra boş olan C formuna ekim işleminin sağlandığı arazinin tapu bilgilerini doldurarak o yıl içinde yetiştirilen tüm ürünlerin isimlerinin yazılması gerekiyor. Daha sonra çiftçi doldurduğu C formu ile beraber ekimin sağlandığı arazinin ait olduğu muhtarlığa giderek muhtar ve azalar tarafından onay işlemini sağlaması gerekiyor. Eğer ekim yapılan araziler farklı ilçelerde yer alıyor ise; şayet ikamet edilen yerde arazi var ise ikamet edilen bölgedeki Tarım İlçe Müdürlüğüne, farklı ilçelerde ise arazinin bulunduğu ilçedeki Tarım İlçe Müdürlüğüne, şayet arazi merkezi bir ilçede ise çiftçinin çks için Tarım İl müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekiyor.

Akrabalarına Ait Arazilerde Ekim Yapanlar İçin Çiftçi Kayıt Sistemi Müracaatları

Ekim sağlanan arazi şayet çiftçinin eşine, annesine, babasına, kardeşine, çocuklarına, kısacası yakın bir akrabasına ait ise çiftçinin bu arazide ekim sağlayabilmesi için Muvafakatname-2 belgesini arazi gerçek sahibine doldurtarak kullanım hakkı sağlaması gerekiyor. İlgili arazinin tapu fotokopisi çekilerek Tapu Sicil müdürlüğü tarafından ”aslına uygundur” kaşesi bastırılmalıdır. Tapu Sicil Müdürlüğü kaşe işleminden sonra çiftçi, boş C formuna ekimi sağlanan tapu bilgileri ve o yıl içinde yetiştirilen ürünler yazılmalıdır. Akabinde doldurulan C formu ile birlikte ekim sağlanan arazinin bağlı bulunduğu muhtar ve azaya onay ettirmeli ve daha sonra çks kaydı için bağlı olduğu bölgedeki Tarım İl Ya da İlçe Müdürlüğüne müracaat etmelidir.

Çiftçi Kayıt Sistemine Müracaat İçin Gerekli Belgeler

Çiftçiler, Tarım İl ya da İlçe Müdürlüklerine çks için müracaat etmeden önce Çiftçi kayıt Formu, Boş C Formu, Kira Kontratı, Muvafakat-1 ve Muvafakat-2, B Formu belgelerini doldurmaları gerekiyor. Çiftçiler Çiftçi Kayıt sorgulama işlemini e-devlet üzerinden sağlayabilirler.

Çiftçi Kayıt Sistemi Güncelleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Çiftçiler çks için her sene müracaatta bulunuyor ise bağlı olduğu Tarım İl ya da İlçe Müdürlüğüne herhangi bir evrak yenileme işlemine gerek kalmaksızın direk olarak sene boyunca müracaatta bulunabilir ve gerekli güncellemeleri sağlayabilirler.

Uzun Bir Süre Çiftçi Kayıt Sistemine Müracaatta Bulunmayanlar Başvuruyu nasıl Yapmalıdır?

Eğer bir yıldan fazla bir süre zarfında Çiftçi Kayıt sistemine müracaatta bulunulmamış ise ilk kez müracaatta bulunuluyormuş gibi hareket etmek gerekiyor.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git